Partytura na głosy zwierzęce

To wielopoziomowy, rozbudowany projekt oparty na współpracy z wieloma środowiskami.
W realizacji koncepcji Elżbiety Jabłońskiej bierze udział kilkadziesiąt osób, których zaangażowanie i prowadzony dialog stanowi podstawę procesu twórczego.
Jest on dla autorki przestrzenią doświadczalną i równoważną z planowanym efektem końcowym. Dokumentacja zgromadzona w trakcie pracy nad projektem,
w postaci nagrań audiowizualnych, stanowi materiał wyjściowy do stworzenia ostatecznej formy instalacji o charakterze synkretycznym.

Próba przeniesienia zarejestrowanych dźwięków wydawanych przez zwierzęta żyjące w bydgoskim ogrodzie zoologicznym na język współczesnego zapisu muzycznego jest efektem współpracy z kompozytorem Marcinem Gumielą.

Powstała partytura stanowi rodzaj inspiracji, a praca nad nią zakłada możliwość indywidualnej jej interpretacji przez dyrygentkę Agnieszkę Sowę oraz uczestników Chóru Akademickiego UTP im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, uczestników projektu.

Zarejestrowane pomruki, buczenia, wycia, skomlenia, skowyty zwierząt stały się pierwowzorem dla pracy kompozytora, dyrygenta i chórzystów zaproszonych do współpracy przy projekcie.Wszelkie nagrania zostały zarejestrowane w sposób niebudzący niepokoju wśród nagrywanych zwierząt.


Specyfika i położenie miejskich, niewielkich ogrodów zoologicznych i ich funkcjonowanie skłania do refleksji nad stosunkiem człowieka mieszkającego w mieście do szeroko rozumianej przyrody. Zwierzęta przebywające w zamkniętych przestrzeniach, żyjące w schemacie wynikającym z faktu zniewolenia, nabierają charakterystycznych, podobnych cech i zachowań. Wspólna egzystencja na niewielkim terenie powoduje ogromne emocje zwierząt w trakcie podstawowych czynności jak np. karmienie. Dźwięki jakie są słyszalne w trakcie rozwożenia karmy, są porównywalne z wykonaniami utworów chóralnych o wyjątkowo bogatej melodyce, zaskakujących zmiennościach natężenia dźwięku i ostatecznym euforycznym zakończeniu.

Elżbieta Jabłońska

pomysłodawczyni

Urodziła się w 1970 roku. Mieszka w Kozielcu . W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 pracuje w Zakładzie Rysunku UMK w Toruniu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością (www.nieuzytkisztuki.pl), projekty aktywizujące różne środowiska (Poręcz, Kijów, Ukraina, 2015) oraz próby kuratorskie (Powtarzam je by doścignąć, Muzeum Sztuki, Łódź, 2009).
Twórczość Jabłońskiej wpisywana jest często w obręb sztuki feministycznej czy postfeministycznej, choć artystka unika tak jednoznacznego przypisania. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne. Wykorzystując i przekształcając popkulturowe stereotypy i klisze kobiecości prowadzi przepełnioną ironią grę z rolami społecznymi przypisanymi kobiecie, a jednocześnie – z mechanizmami instytucji sztuki. Poddaje też refleksji zaangażowanie społeczne artystów (cykl „Pomaganie”) oraz bada relacje semantyczne, niepokoi widza nieadekwatnością formy i treści językowego zapisu (neony).
„...realizacje Jabłońskiej dotyczą przede wszystkim problemu schizofrenicznego rozdarcia nowoczesnej jednostki pomiędzy kilkoma/kilkunastoma światami, w których funkcjonuje ona równocześnie i z których każdy domaga się zaangażowania pełni jej osoby...”
Dystans do roli.O sztuce Eli Jabłońskiej. Marek Krajewski

Marcin Gumiela

kompozytor

Urodzony 1980, Tomaszów Lubelski. Ukończył z wyróżnieniem Wydział kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie kompozycji prof. Marka Jasińskiego i prof. Zbigniewa Bargielskiego oraz w zakresie teorii muzyki (2006). W marcu 2011 roku ukończył Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Na macierzystej uczelni pracuje na stanowisku asystenta przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Jego kompozycje były wykonywane w wielu miastach Polski i za granicą (we Włoszech, Niemczech, Francji, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, w Stanach Zjednoczonych), znalazły się również w programach prestiżowych festiwali muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Sacrum Non Profanum w Trzęsaczu, Dialogi w Mińsku, Muzyczne Premiery Sezonu 2006 w Kijowie).

W 2005 roku zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim, zorganizowanym z okazji jubileuszu 30-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz nagrodę Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Kwartet smyczkowy, który rok później wykonany został podczas Warszawskiej Jesieni przez Kwartet Camerata. W roku 2005 był stypendystą programu Socrates/Erasmus w Bańskiej Bystrzycy w Akademii Sztuk.. W 2007 roku, w wyniku konkursu, został objęty czteroletnim programem opieki nad młodymi kompozytorami przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W latach 2009/2010 brał udział w międzynarodowym projekcie FABREC współpracując teatrem Sorano w Toulouse (Francja) pisząc muzykę do spektaklu de Gracia Morales. Współpracuje z Filharmonią Pomorską pisząc muzykę do audycji pt. „Bajkoranki”, które kierowane są do najmłodszych melomanów. Marcin Gumiela wielokrotnie był organizatorem oraz współorganizatorem koncertów muzyki współczesnej oraz większych wydarzeń kulturalnych m.in. Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowa Muzyka” w Bydgoszczy.

Jest autorem muzyki do filmu „Ostatnia droga” (2014) w reżyserii Roberta Wichrowskiego oraz do filmu „Le parkour” w reżyserii Katariny Misikovej (Słowacja 2005) Muzykę Marcina Gumieli, w repertuarze posiadają takie orkiestry i chóry jak: Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kameralna Orkiestra Śląska, Chór kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach, Chór Akolada oraz polskie i zagraniczne zespoły kameralne. 

W lipcu 2008 ukazała się pierwsza płyta „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”, wydana przez DUX, na której znalazło się jego Le impressioni Fiorentini na wiolonczelę i fortepian. Płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2009 w kategorii muzyka współczesna. Jego monograficzna płyta „Sacred Works” (Muzyka Sakralna) wydana przez Dux ukazała się w marcu 2011 roku, nagrana i zinterpretowana przez Marcina Nałecz-Niesiołowskiego, Chór i Orkiestrę Opery Filharmonii Podlaskiej. 

Utwory Marcina Gumieli cechuje głęboka emocjonalność, często o religijnym charakterze. Muzyka balansuje pomiędzy tonem intymnego, żarliwego wyznania, a atmosferą podniosłej nabożności.  Nierzadko wchodzi w wymiar monumentalny, sięgając bardziej ekspresyjnych, niemal ekstatycznych rejonów muzycznej ekspresji. Utwory Marcina Gumieli można też odczytywać w sferze symbolicznej, niemal jak teksty religijnych mistyków. Nierzadko w proporcjach liczbowych swych kompozycji koduje istotne dla siebie aspekty wiary.

Agnieszka Sowa

dyrygentka

Jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Laureatka VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1998r.III nagroda) i stypendystka w Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce (1998/99r.). Swoje umiejętności oraz wiedzę potwierdziła kończąc z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy i CAK w Warszawie (2002r.).Podczas II Warszawskiej Wiosny Chóralnej zdobyła I nagrodę w kat.Chórmistrz (2013r). Uczestniczyła w ponad dwudziestu seminariach i warsztatach dla dyrygentów ,pogłębiając swoja wiedzę z zakresu warsztatu wokalnego i emisji głosu. W Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im.A.Rubinsteina w Bydgoszczy– Dyrygent i Kierownik Artystyczny Chóru Dziecięcego "Rubinki"; Zespołu Wokalnego na Wydziale Wokalnym jak również prowadzi zajęcia Emisji Głosu .Za swoja pracę dydaktyczno-artystyczno-wychowawczą nagradzana wielokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły. Ponadto Dyrygent i Kierownik Artystyczny Chóru Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy. W 2002r. rozpoczęła współpracę z Teatrem Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy przygotowując „Bal w Operze” J.Tuwima. Jako korepetytor muzyczno-wokalny przygotowała zespół aktorski do wielu premier m.inn.”Rosyjska poczta ludowa”, ”Mieszczanin Szlachcicem”, ”Pierścień i róża”, ”Rodzina wampira”, ”Kolacja dla głupca”, ”Sprawa Dantona”, ”Powrót Odysa”, ”We are the champions” ”Trzy siostry”, ” Dziady”, ”Opera za trzy grosze”.

Chór akademicki

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Od października 2007 chór pracuje pod kierunkiem Agnieszki Sowy.Zespół skupia w swym gronie studentów, absolwentów UTP, jak i innych uczelni bydgoskich. Wszystkich łączy pasja twórczej działalności i pełne poświęcenia umiłowanie muzyki. Przez ostatnie kilka lat Chór wystąpił około 100 razy, uświetniając ważne uroczystości uczelni i miasta. Brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz przesłuchaniach chóralnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia: w 2009 Złoty Dyplom i Złoty Medal w Międzynarodowym Konkursie „Svatky Pisni” w Ołomuńcu (Czechy), w 2010 zespół zaprezentował się w trzech konkursach, zdobywając Srebrne Pasmo V Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, I miejsce i nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej w Rzeszowie oraz I wyróżnienie w kat. B i nagrodę Starosty Powiatu Wejherowskiego na XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

Rok 2011 przyniósł kolejne nagrody: III Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” (Bydgoszcz), Srebrny Dyplom V Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej (Bydgoszcz), II miejsce w Konkursie o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kategorii chóry akademickie oraz II miejsce w XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Canto Lodziensis”, w 2012 na Festiwalu „Balkan Folk Fest” w Kiten (Bułgaria) zajęli III miejsce w kategorii chórów akademickich. Rok 2013 przyniósł kolejne konkursowe sukcesy: Srebrne Pasmo II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” w Chojnicach oraz pierwsze lokaty - III Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Maryjnej „Maryi Matce” w Poznaniu oraz w Konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sierpniu 2014r.zespół przywiózł Srebro z Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Ohrid (Macedonia),a w maju 2014 III miejsce z Międzynarodowego Wrocławskiego Konkursu Chóralnego.W 2012 chór miał swój debiut na estradzie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, śpiewając w Exodusie Kilara, w 2013 – w kantacie Carmina burana Orffa.W 2014 r dwukrotnie wystąpił na estradzie Filharmonii Pomorskiej w „Mszy radosnej d-moll” J.Derfla i w „Małej mszy Uroczystej”G.Rossiniego.CSW Toruń, prezentacja projektu

Zapraszamy do CSW w Toruniu na prezentację projektu, gdzie odbędzie się występ chóru, prezentacja partytur a także spotkanie z uczestnikami projektu.

Zapraszamy na prezentację

Prezentacja działań wspólnych w oparciu o dokumentację i kooperatywę warsztatową odbędzie się w piątek 27.11.2015 w Farbiarni, przy ulicy Pomorskiej 68A w Bydgoszczy.